Voorlezen begint met Erwaseens

Voorlezen begint met Erwaseens

Bibliotheek op school

De lokale bibliotheek werkt steeds meer samen met omliggende scholen. In het schooljaar 2018-2019 hebben zo’n 200 scholen zich aangesloten bij de Bibliotheek op School (BoS). Daarmee komt het aantal schoollocaties met een BoS op 3.213. Dat is 45% van alle basisscholen.

Meer leesplezier

De Bibliotheek op school wil zorgen voor meer leesplezier op scholen, en ook thuis. Om dat te bereiken trekt de BoS eigenlijk bij de scholen in. Allereerst zorgt de BoS voor een aantrekkelijk boekenaanbod. Als de school nog geen eigen bieb heeft, is het mogelijk om de collectie van de BoS te lenen. Bij scholen met een eigen schoolbieb wordt bekeken of het aanbod goed en gevarieerd is, en waar nodig aangevuld.

Leesconsulenten

De school krijgt daarnaast een eigen leesconsulente van de bieb aangewezen die wekelijks aanwezig is op school. Leesconsulenten helpen de leescoördinator met het opstellen van een leesplan. In zo’n plan staat bijvoorbeeld dat alle leerlingen de schooldag beginnen met vrij lezen. Of dat de school meedoet aan landelijke campagnes zoals de Nationale Voorleesdagen en de Kinderboekenweek. Daarvoor wordt dan een apart activiteitenprogramma opgesteld.

Een belangrijk onderdeel van het leesplan is trouwens het monitoren/meten ervan. Anders is niet inzichtelijk of alle leesdoelen uit het leesplan gehaald zijn.

Ook organiseren de leesconsulenten van Bibliotheek op School informatie-avonden. Daarmee proberen ze bijvoorbeeld ouders te stimuleren om hun kinderen thuis (meer) voor te lezen. Ouders die daar behoefte aan hebben, kunnen ook een persoonlijk gesprek aanvragen bij de leesconsulente.

Positieve effecten, maar niet voor voor iedereen

Uit onderzoek is gebleken dat intensieve samenwerking tussen bibliotheek en de basisschool een positief effect heeft op laaggeletterdheid. De kinderen lezen meer en worden ook betere lezers. Ook vinden ze lezen belangrijker dan kinderen op scholen zonder BoS. Helaas profiteren niet alle leerlingen van deze positieve effecten. Ondanks de aanwezigheid van de bibliotheek op hun school lezen leerlingen in de groepen 7 en 8 minder vaak en ook minder graag. Ze lenen ook minder boeken bij de schoolbibliotheek.

Bron: de Bibliotheek op School

 

ERWASEENS is het verhalentijdschrift voor kinderen. Om voor te lezen, samen te lezen of zelf te lezen.


Bestellen

Andere blog berichten

Lekkere leesplekken

Lekkere leesplekken

Waar lees jij het liefst?Als je deze  blogs de afgelopen twee jaar een beetje hebt gevolgd, weet je inmiddels het wie, wat, wanneer, waarom en hoe van het voorlezen. We hebben het uitgebreid gehad over de voorlezers en de jonge luisteraars/lezers (wie) in de context...

Reeksen om lekker te lezen

Reeksen om lekker te lezen

Reeksen om lekker te lezen!“Wanneer komt Ninja Kid 7 uit?” vraagt mijn zoon op hetzelfde moment dat hij Ninja Kid 6 dichtslaat. “Dat weet ik niet,” antwoord ik, “Dat zoek ik zo wel even op.* Maar deel 6 was in elk geval het laatste deel bij de bieb.” “Dan ga ik verder...